ПРАИСТОРИСКАТА РИБА ЦЕЛАКАНТ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ ДО 100 ГОДИНИ