РЕТКА ЦРВЕНА ПАНДА СЕ РОДИ ВО ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА ВО БЕРЛИН