КИНЕСКАТА ДРЖАВНА ТЕЛЕВИЗИЈА ВОВЕДЕ КОМПЈУТЕРИЗИРАНИ ВОДИТЕЛИ