ШВЕДСКА ГИ ВРАЌА ПЕЧАТЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ ВО ШКОЛИТЕ И САКА ДА ГО ОГРАНИЧИ ДИГИТАЛНИОТ НАЧИН НА УЧЕЊЕ