РОБОТ СОЗДАВА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ВО КИНЕСКА ВЕШТИНА, СЕ ПРОДАВААТ ЗА 10.000 ФУНТИ