ДЕЛО НА БАНКСИ ПОСВЕТЕНО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ ПРОДАДЕ ЗА 23 МИЛИОНИ ДОЛАРИ