ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ВО ТОКИО РЕШИ ДЕЦАТА ДА НОСАТ УНИФОРМИ ОД „АРМАНИ“