Универзитет Гоце Делчев

Таг
2Вести

УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ОДБЕЛЕЖУВА 15 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

БУБО КАРОВ СО СКЕЧ ОТВОРИ НАУЧЕН СОБИР ВО ШТИП