ШЕСТ ЗДРАВИ УЖИНИ КОИ ИМААТ ПОВЕЌЕ ПРОТЕИНИ ОД ЈАЈЦАТА