КОНЦЕРТ СО КЛАСИЧНИ ДЕЛА ОД ПОЗНАТИ ФИЛМОВИ ВО ФИЛХАРМОНИЈАТА