ГЕРМАНЦИТЕ КОИ ПОЛНАТ 18 ГОДИНИ ЌЕ ДОБИЈАТ ВАУЧЕР ОД 200 ЕВРА ЗА КУЛТУРНИ НАСТАНИ