МАЧОР МЕЃУ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНОСТ НА ГОДИНАТА ВО НОВ ЗЕЛАНД