МАКС ШТЕКЛ СО ВЕЛОСИПЕД СЕ СПУШТИ ПО НАЈТЕШКАТА СКИЈАЧКА ПАТЕКА НА СВЕТОТ