ДЕТСКИОТ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ „ВЕСЕЛО ШТУРЧЕ“ ВО ШТИП СЕ ВОЗОБНОВУВА ПО 22 ГОДИНИ