ПО ПРИЈАВА ОД СОСЕДИТЕ, САФОЛК ГО ИСПИТУВА ЕЗЕРОТО НА ЕД ШИРАН