ЈАПОНСКИТЕ ПРАТЕНИЦИ ИМААТ ШЛЕМОВИ ВО СЛУЧАЈ НА ЗЕМЈОТРЕС