ПЛАТФОРМАТА ЗУМ ЗА ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ СТИГНА ОД 10 ДО 300 МИЛИОНИ КОРИСНИЦИ