ЕМА ТОМПСОН ДОБИ ТИТУЛА ДАМА ОД БРИТАНСКАТА КРАЛИЦА