ВЛАДИМИР ПЛАВЕВСКИ ОНЛАЈН ГО ПРОМОВИРА НОВИОТ РОМАН „БОКСЕРОТ ОД НОВО МААЛО“