ВЛАШКАТА РЕДАКЦИЈА ВО МРТВ СЛАВИ 30 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО