Редакцијата за емисиите на влашки јазик во Македонската радиотелевизија (МТВ) денеска одбележува 30 години од формирањето. Првата емисија беше емитувана на 9 јануари 1991 во 19:15 часот и траеше само 15 минути.

На почетокот се емитуваше еднаш неделно, па трипати неделно по 30 минути и еднаш месечно од 60 минути, а од 16 април минатата година, емисијата „Scãnteaua“ (Искра) е во програмата секој ден, во три термини, во траење од по 30 минути.

Во моментов, емисиите ги подготвуваат Јана Михаилова (уредник) и Љубица Горгиева (новинар).

Тимот на Влашката редакција во минатото

„Пионерите на новинарството на влашки јазик во нашата држава очекуваат со зголемувањето на бројот на емисии да се зголеми и бројот на вработените, за да можат целосно да одговорат на очекувањата на гледачите. За овие 30 години, оваа мала редакција ги промовираше културата и традицијата на влашкиот народ, книги од писатели и поети Власи, како и многу личности, теми и настани поврзани со животот на Власите. Огромна е улогата на оваа редакција и во зачувувањето и промовирањето на влашкиот јазик“, вели Михаилова.