ОБЈАВЕН ВТОРИОТ ДЕЛ ОД КНИГАТА „ВЛАСИТЕ НИЗ ИСТОРИЈАТА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ“