ОБЈАВЕН ВТОРИОТ ДЕЛ ОД КНИГАТА „ВЛАСИТЕ НИЗ ИСТОРИЈАТА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ“

Скопје, (СМАРТ СДК.МК)

Вториот дел од книгата „Власите низ историјата на Градот Скопје“ деновиве беше објавен во чест на 13 Ноември, Денот на ослободувањето на Скопје.

Книгата е двојазична, на македонски и влашки јазик, подготвена од Мирјана Николовска-Неделкова. Според неа, материјалот е своевиден практичен показател на личностите Власи и од влашко потекло кои твореле/творат и битисувале/битисуваат во мултијазичното и мултикултурно Скопје. Книгата е за нивните место, улога и учество во голем број историски процеси во периодот пред и по Илинденското востание и периодот на НОВ.

„Власите беа дел и од процесот на создавањето на НРМ и независна Македонија (1991). Нивниот придонес продолжува и во современите општествено-економски и политички текови на градот и на целата земја. Впрочем, за тоа сведочи и самата содржина, во која самите учесници ги раскажуваат нивната лична приказна и приказната на нивните семејства“, вели авторката.