„СОНИ“ ОДБЕЛЕЖУВА 40 ГОДИНИ „ВОКМЕН“ СО НОВА ВЕРЗИЈА НА КОЈА КАСЕТИТЕ СЕ ЗАМЕНЕТИ СО СТРИМАЊЕ