ВОЛКАНО – ГРАД НА ХАВАИ КОЈ ЖИВЕЕ СО СТОТИЦИ ЗЕМЈОТРЕСИ НА ДЕН