ЕЈЧ-БИ-О ЌЕ СНИМА СЕРИЈА ЗА „МОЗОЦИТЕ“ НА ВОТЕРГЕЈТ АФЕРАТА