ХИРУРЗИ ОТСТРАНИЛЕ 263 МОНЕТИ И НАД 100 ШАЈКИ ОД СТОMАК НА ПАЦИЕНТ ВО ИНДИЈА