ИНФРАЦРВЕНИ ЗРАЦИ ПОТВРДИЈА ДЕКА ГРАФИТОТ НА СЛИКАТА „ВРЕСОК“ ГО НАПИШАЛ ЛИЧНО ЕДВАРД МУНК