САМЦИТЕ СЕ ВРТАТ КОН ОНЛАЈН ЗАПОЗНАВАЊЕ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА И ПОБРЗО СЕ ОТВОРААТ ЕМОЦИОНАЛНО