ПОСЕТИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА ЌЕ БИДАТ КАКО ОДЕЊЕ НА КРСТОСУВАЊЕ, ВЕЛИ АРХИТЕКТОТ НА ПРВИОТ ВСЕЛЕНСКИ ХОТЕЛ