ПО 13-ГОДИШНА КОНЗЕРВАЦИЈА, ИЗЛОЖЕНО ВСЕЛЕНСКОТО ОДЕЛО НА НИЛ АРМСТРОНГ