ПОЛА ВЕК „ЗАСТАВА 101“ – КОГА СЕ ПОЈАВИ, БИЛ ЕДЕН ОД НАЈМОДЕРНИТЕ АВТОМОБИЛИ ВО ЕВРОПА