„РЕКВИЕМ ЗА МОЈОТ ПРИЈАТЕЛ“ ОД ЗБИГЊЕВ ПРАЈСНЕР ПРЕМИЕРНО ВО ФИЛХАРМОНИЈАТА