АНГЛИЧАНЕЦ ЗБОРУВА ПОВЕЌЕ ОД 50 ЈАЗИЦИ, МЕЃУ НИВ И МАКЕДОНСКИ