ЕНИ ЛИБОВИЦ ЈА ФОТОГРАФИРАШЕ СТОРМИ ДАНИЕЛС ЗА НОВИОТ „ВОГ“