КОГА БИ ЗБОРУВАЛ ЗА НАЈДРАГИТЕ СЕЌАВАЊА ЗА МАКЕДОНИЈА, ТОА ЌЕ ЗАФАТИ ЕДНО ЦЕЛО ПОГЛАВЈЕ ВО КНИГА, ВЕЛИ ЛЕГЕНДАРНИОТ ГЛУМЕЦ ЖАРКО ЛАУШЕВИЌ