ДА СЕ ПОЧИТУВААТ РАЗЛИКИТЕ – НОВА КАМПАЊА ЗА „ЗЛАТЕН ДАБ“