ЗЛАТНИТЕ МАСКИ ОД ТРЕБЕНИШТЕ ПО 100 ГОДИНИ ПРВПАТ ЗАЕДНО ВО СКОПЈЕ