УМЕТНИКОТ ЗОРАН АРСОВСКИ ОТВОРА ИЗЛОЖБА ВО КРИВА ПАЛАНКА НА 20 ЈУНИ