СЕ НАДЕВАМ ДЕКА ТАПАСОТ ЌЕ ПРИВЛЕЧЕ ПОВЕЌЕ МАКЕДОНЦИ ВО ШПАНИЈА, ВЕЛИ ШПАНСКИОТ АМБАСАДОР