ФИНСКИТЕ МЕТАЛ ЛЕГЕНДИ „АМОРФИС“ ВО НОЕМВРИ ДОАЃААТ ВО СКОПЈЕ