ЈАПОНЦИ ОДАТ НА ЗИМСКИ ОДМОР ВО РОМАНИЈА ПОРАДИ ФЕСТИВАЛОТ „ТАНЦУВАЧКИ МЕЧКИ“