ДИГИТАЛНО УМЕТНИЧКО ДЕЛО СОЗДАВАНО 13 ГОДИНИ СЕ ПРОДАДЕ ЗА РЕКОРДНИ 69 МИЛИОНИ ДОЛАРИ