ЏУДИ ДЕНЧ СТАНА НАЈВОЗРАСНАТА ЛИЧНОСТ НА НАСЛОВНАТА СТРАНИЦА НА „ВОГ“