ГРЦИЈА СЕ ОТВОРА ЗА СТРАНЦИ КОИ САКААТ ДА РАБОТАТ НА ДАЛЕЧИНА, НО ЕДЕН ОД ПРОБЛЕМИТЕ Е БАВНИОТ ИНТЕРНЕТ