ЕЛТОН ЏОН ЌЕ КОМПОНИРА МУЗИКА ЗА БРОДВЕЈСКИОТ МЈУЗИКЛ „ЃАВОЛОТ НОСИ ПРАДА“