МАСК НАЈАВИ ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА ИКС БИ МОЖЕЛО ДА СЕ ПЛАЌА