АНГЛИЈА ПЛАНИРА ИЗГРАДБА НА 320 КМ ДОЛГА ПАТЕКА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА САМОВОЗЕЧКИ ВОЗИЛА