КРИС РОК Е ПРВИОТ КОМИЧАР КОЈ ЌЕ НАСТАПИ ВО ЖИВО ПРЕД ЦЕЛ СВЕТ