МУЗИЧКИОТ ПЛЕЕР ВИНАМП СЕ ВРАЌА СО НОВИ, ПОМОДЕРНИ ФУНКЦИИ